Tisk

Články

Zdokonalili sme Uznanie dlhu

27.7.2011

Uznanie dlhu je ideálnym spôsobom zaistenia dlhu, nezbavuje však veriteľa v prípade platobnej neschopnosti dlžníka nutnosti žalovať dlžnú čiastku pred obecným súdom – a to môže spôsobiť nemilé prekvapenie spočívajúce v tom, že súdne konanie môže trvať aj niekoľko rokov.

TERAZ VŠAK MÁME RIEŠENIE – VYUŽÍVAJTE UZNANIE DLHU S ROZHODCOVSKOU DOLOŽKOU

V priebehu niekoľkých týždňov môžete disponovať listinou (tzv. exekučným titulom), na základe ktorej je možné viesť exekúciu.

To všetko za historicky najnižšie rozhodcovské poplatky – už od 3.000,- Kč (resp. 3 % z hodnoty sporu).

Spísanie uznania dlhu je jednoduché – radi poradíme

Vzor uznania dlhu, ako aj vzor jeho vyplnenia, sú dostupné tu...

UZNANIE DLHU S ROZHODCOVSKOU DOLOŽKOU JE EFEKTÍVNYM PREVENTÍVNYM OPATRENÍM. ZAČNITE HO POUŽÍVAŤ UŽ DNES

seznam všech článků

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách