Tisk

Články

„Aktuální témata v mezinárodních arbitrážích“ – Zpráva z mezinárodní konference v Dánsku

9.4.2011

V pátek 8. dubna 2011 se v Kodani (Copenhagen) v Dánsku uskutečnila mezinárodní konference pořádaná Mezinárodní unií advokátů (The Union Internationale des Avocats) ve spolupráci s Dánskou arbitrážní asociacís podtitulem „Aktuální témata v mezinárodních arbitrážích".

Osm desítek právníků z celé Evropy a světa, diskutovalo aktuální otázky rozhodčího řízení s mezinárodním prvkem. Českou republiku a Slovenskou republiku na konferenci reprezentovali rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE, JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout a Mgr. Jan Hrabec.

Konference byla rozdělena do čtyř panelů, jimž v předvečer předcházel „Welcome drink" za účasti zástupců Dánské advokátní komory (Danish Bar and Law Society), Asociace dánských právních kanceláří (Association of Danish Law Firms), Dánského institutu arbitráže (Danish Institute ofArbitration) a konečně již zmiňované Dánské arbitrážní asociace (Danish Arbitration Association).

První panel se zabýval významem sporu mezi Dallahem a Pákistánem pro aplikaci Newyorské úmluvy. Stanoviska sdělili „zástupci" francouzské advokacie, španělské advokacie či akademické půdy (Kodaňské univerzity). Druhá sekce se zabývala bilaterálními dohodami o ochraně investic uzavřenými jak mezi členy EU navzájem, tak mezi členem EU a mimounijní zemí. Přednášející v daném případě neopomněli připomenout arbitráž České republiky s Eastern Sugar. Třetí panel, první odpolední, se zabýval otázkou mezinárodních arbitráží a nařízením Brussels I. Poslední část konference pak (s ohledem na místo konání) analyzovala skandinávský přínos mezinárodní arbitráži a zabývala se mj. aktuální otázkou stockholmského arbitrážního soudu (Arbitration Institute ofthe Stockholm Chamber of Commerce).

Konference byla ze strany organizátorů precizně připravena, jednotlivé panely reprezentovali odborníci evropského, resp. světového formátu. Koncentrace vysoce uznávaných přednášejících činí z konference událost, která přisvědčuje významu rozhodčího řízení nejen na úrovni mezinárodní, ale i na úrovni národní.

Podrobný program konference, jakož i další informace, jsou dostupné přímo na stránkách UIA.

FOTOGRAFIE Z AKCE

 • Foto1
 • Foto2
  Jeppe SKADHAUGE, Chairman, Danish Arbitration Association (předseda Dánské arbitrážní asociace)
 • Foto3
  Konference se zúčastnilo 80 právníků z celé Evropy a světa
 • Foto4
 • Foto5
  Ole SPIERMANN (napravo), advokát, ve svém příspěvku připomněl arbitráž České republiky s Eastern Sugar
 • Foto6
  zleva, Jeppe SKADHAUGE, předseda Dánské arbitrážní asociace, Martin KOHOUT a JAN Hrabec, oba rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE
 • Foto7
  zleva Camilo SCHUTTE, nizozemský advokát, Martin KOHOUT, Lise HEIDE-JORGENSEN, nizozemská advokátka, Jan HRABEC
 • Foto8

JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout
Rozhodčí soud při IAL SE
Expozitura (sudiště) Praha
PALÁC KONVIKT
Konviktská 24
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 224 241 319
Fax: + 420 224 281 226
e-mail: podatelna@rozhodcisoud.net

seznam všech článků

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách