Tisk

Články

Významná novela zákona o rozhodčím řízení

18.3.2011

Vážení klienti, do mezirezortního připomínkového řízení vstoupil v minulých týdnech návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou novelu zákona o rozhodčím řízení, zpracoval Ústav práva a právní vědy, o.p.s., ve spolupráci s vybranými rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE studii k tomuto návrhu
zákona.
Se studií si Vás, vážení klienti, dovoluje seznámit.
V úctě JUDr. Josef Šípek, LL.A.

detail

Žaloba na vyklizení je arbitrabilní

17.3.2011

Dovolujeme si Vás informovat, že Nejvyšší soud České republiky rozřešil další, doktrínou dlouhou dobu řešenou, otázku. Ve svém usnesení sp. zn. 20 Cdo 476/2009 ze dne 23. 09. 2010 dospěl k závěru, že žaloba na vyklizení je arbitrabilní, tzn. že spory o vyklizení lze řešit před rozhodcem podle zákona č. 216/1994 Sb., tzn. i před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE.

detail

Portál elaw.cz publikoval článek JUDr. Luďka Lisse, Ph.D. LL.M.,

16.3.2011

Portál elaw.cz publikoval článek JUDr. Luďka Lisse, Ph.D. LL.M., advokáta a rozhodce, na téma Rozhodování spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení de lege ferenda. Blíže čtěte na http://www.elaw.cz

detail

Judikát Nejvyššího soudu

15.3.2011

Vážení klienti, příznivci arbitráží,
překládáme Vám judikát Nejvyššího soudu k otázce rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách.
S pozdravem

JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout
Associate

detail

Usnesení soudu a jejich podepisování

13.3.2011

Portál elaw.cz zveřejnil článek rozhodce JUDr. Luďka Lisse, Ph.D. LL.M., advokáta a rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE na téma „usnesení soudu a jejich podepisování".

detail

Časopis Právo – časopis pro právní teorii a praxi

12.3.2011

Časopis Právo - časopis pro právní teorii a praxi - otiskl článek rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE JUDr. Ing. Bc. Martina Kohouta na téma „Aplikace důvodů zvláštního zřetele hodných podle ustanovení § 150 o.s.ř. v řízení o zrušení rozhodčího nálezu".

detail

Judikát Rozhodčího soudu při IAL SE k otázce mlčenlivosti rozhodce

11.3.2011

Portál elaw.cz zveřejnil judikát Rozhodčího soudu při IAL SE k otázce mlčenlivosti rozhodce

detail

Judikát Městského soudu v Praze potvrzující legalitu arbitrážních center

9.3.2011

Vážení klienti, dovolte, abychom Vás seznámili s aktuálním judikátem Městského soudu v Praze v otázce tzv. arbitrážních center, jenž plně koresponduje s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu České republiky a vyhýbá se aplikaci právních vět usnesení Vrchního soudu v Praze, pod č.j. 12 Cmo 496/2008-28 ze dne
28.5.2009.

detail

SCC association Young Arbitrators Stockholm (YAS)

8.3.2011

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že The SCC association Young Arbitrators Stockholm (YAS) udělila poprvé cenu za nejlepší kvalifikační práci tématicky zaměřenou na rozhodčí řízení vypracovanou na Právnické fakultě Stockholmské univerzity. Držitelem ocenění se stala Emilia Hempel za práci s názvem "Åberopandet av rättsfakta i skiljeförfaranden".
 

detail

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách