Tisk

Články

Významná novela zákona o rozhodčím řízení

18.3.2011

Vážení klienti, do mezirezortního připomínkového řízení vstoupil v minulých týdnech návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou novelu zákona o rozhodčím řízení, zpracoval Ústav práva a právní vědy, o.p.s., ve spolupráci s vybranými rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE studii k tomuto návrhu
zákona.
Se studií si Vás, vážení klienti, dovoluje seznámit.
V úctě JUDr. Josef Šípek, LL.A.

seznam všech článků

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách