Tisk

Články

Vláda zamítla návrh na zrušení listinných akcií na majitele

1.8.2010

PRAHA (MEDIAFAX) - Nečasova vláda ve středu zamítla návrh zákona na zrušení listinných akcií na majitele. Předlohu vypracovala ČSSD, protože listinné akcie na majitele jsou jedním z nejrizikovějších nástrojů umožňujících korupci, proto by se měly převést buď na zaknihované akcie na majitele, nebo na akcie na jméno.

"Vláda dnes překvapivě vyslovila nesouhlas s naším návrhem zákona o zrušení listinných akcií na majitele. Překvapivé je toto rozhodnutí především proto, že jak Věci veřejné, tak TOP 09 před volbami podporu zrušení anonymního vlastnictví akciových společností slibovali," komentovala rozhodnutí kabinetu ČSSD.
Předkladatelé návrhu odmítají argumentaci vlády, že by postačila změna zákona o zadávání veřejných zakázek a zavedení podmínky průhledného vlastnictví uchazeče o veřejnou zakázku. "Nebylo by totiž vyloučeno, že by vítěz zakázky s průhledným vlastnictvím vyváděl prostředky, například formou subdodávek, do společnosti neprůhledné," sdělil poslanec Jeroným Tejc (ČSSD).

"Věřím, že VV si při projednávání tohoto návrhu zákona na plénu sněmovny rozpomenou na svůj slib: Prosazujeme zákaz zadávání veřejných zakázek firmám s neznámou vlastnickou strukturou a zrušení akcie na doručitele," pokračoval Tejc. Stejně tak by si podle něj měla připomenout svůj veřejný slib TOP 09.
Český právní řád rozlišuje v současnosti akcie v listinné podobě a akcie v zaknihované podobě. Z hlediska vlastníka se rozlišují akcie znějící na majitele a akcie na jméno. Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné. Právo disponovat s akcií, která je v listinné podobě a je na majitele, má ten, kdo ji fakticky drží a předloží. Osoby, které vlastní akcie na majitele v zaknihované podobě, jsou vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Sociálně demokratičtí poslanci navrhli zrušit listinné akcie na majitele, aby se zvýšila transparentnost akcionářské struktury a minimalizovala se možnost zneužívání těchto akcií. Opatření mělo především zabránit neprůhledným machinacím ve vztahu k veřejným funkcionářům.

Zaknihované akcie na majitele není třeba podle předkladatelů rušit, protože anonymita držitele je prolomena vedením jeho údajů v centrální evidenci a jejich povinnou aktualizací.

ČSSD navrhuje, aby se během dvouleté lhůty všechny listinné akcie na majitele převedly do podoby zaknihovaných akcií na majitele nebo do podoby akcií na jméno. V případě, že by tak držitel neučinil, hrozilo by mu, že se jeho akcie zneplatní. V následujícím půlroce by pak byly všechny listinné akcie na majitele převedeny povinně do zaknihované podoby. Pokud by se držitel akcií nedohledal, byly by jeho akcie zneplatněné.
Novela měla nabýt účinnosti 1. ledna 2011.

ČSSD upozorňuje, že její řešení má několik výhod. Z technického hlediska, jde o nepříliš komplikovanou legislativní úpravu. Vše lze podle sociálních demokratů provést za relativně krátký časový úsek. Valná hromada akciové společnosti by si mohla zvolit způsob řešení. Při zavádění systému je možné inspirovat se úpravou na Slovensku a vyvarovat se případných nedostatků, které se projevily v praxi, upozorňují předkladatelé. Vznikl by Centrální depozitář akcií, v němž by byly evidovány údaje o držitelích všech akcií.

Zrušení listinných akcií na majitele doporučila také Platforma pro transparentní veřejné zakázky, v níž jsou od května letošního roku zastoupeny dvě desítky subjektů, včetně relevantních politických stran, komor a neziskových organizací.

Pavlína Hermánková, hermankova@mediafax.cz

seznam všech článků

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách