Tisk

Územná samospráva

Samospráva (obce, kraje) pri riešení majetkových sporov zo zmlúv, ktoré sme uviedli v predchádzajúcich častiach a tiež zo zmlúv:

  • o výstavbe
  • s investormi majetku samosprávy
  • o poskytovaní služieb apod.

Výnimku tvoria majetkové spory, vychádzajúce z výkonu štátnej správy.

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách