Tisk

Zmenky

Smenka je „úverový cenný papier“ (tzn. doklad na pôžičané peniaze) obsahujúci zákonom presne stanovené údaje. Z nich vyplýva dlžníkov záväzok, ktorý dáva majiteľovi smenky právo požadovať po dlžníkovi v určenej dobe stanovenú čiastku.
 

Pokiaľ si necháte od dlžníka podpísať smenku, je Vaša pozícia pri vymáhaní

dlhu omnoho jednoduchšia, ako v prípade zmluvy o úvere či pôžičke. Rozhodcu ani sudcu totiž nezaujímá, prečo ste si peniaze požičali a za akým účelom (nezaujíma ho tzv. hospodársky dôvod). Pre nich je podstatné, či má smenka zákonom stanovené náležitosti.

Pokiaľ rozhodcovi predložíte riadne vyplnenú smenku, nemusíte prakticky nič ďalšieho vykonať a máte istotu, že budete v rozhodcovskom konaní úspešný. Následne priebieha konanie veľmi rýchlo.

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách