Tisk

Rozhodcovské konanie

Naša inštitúcia  vám ponúka široké spektrum služieb, ktoré zásadným zpôsobom urychluje proces celého konania. Je podobné súdnemu konaniu s tím rozdielom, že spor nerozhoduje sudca (tedy osoba stanovená státom), ale rozhodca (osoba, na níž se sporné strany dohodly).

Oproti štátnym súdom máme tyto zásadne výhody, jsme:

  • lacnejší
  • kratší
  • efektívnejší 

Výsledkom rozhodcovského konania je vydanie rozhodcovského nálezu, což je rozhodnutie postavené na úroveň rozsudku (tj. rozhodnutia štátneho súdu). Na základe tóhto nálezu lze dát prohratú stranu na exekuci. Při jejím nařízení se pak postupuje stejně jako u státního soudu.

Poplatky za rozhodcovské konanie pred Rozhodčím soudem při IAL SE sú navíc daleko lacnejšie než před štátnym súdom.

Naše efektívne nástroje pro vymáhanie pohľadávok si môžte stahnut v sekcii download...
 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách