Tisk

Výhody

  • V prípade, že použijete doložky vo vašich zmluvách a dôjde k prípadnému sporu, celé konanie trvá niekoľko týždňov. Do mesiaca môže byť Váš prípad právomocne rozhodnutý. Pre svoju rýchlosť je tento inštrument obľúbený hlavne v západoeurópskych krajinách - konanie sa zbytočne nepreťahuje a je efektívne, nikto nechce roky čakať na rozhodnutie súdu. Vymáhateľnosť rozhodcovského nálezu je naviac zaručená aj v krajinách EU.
  • Konanie pred rozhodcom je lacnejšie (zhruba o 50%), je jednoinstančné (nie je možné sa ďalej odvolávať a tým spôsobovať prieťahy v konaní), je možné vylúčiť ústne konanie (konanie môže rozhodca uskutočniť aj písomne) a taktiež je možné rozhodovať podľa zásad spravodlnosti (laic. na základe „sedliackeho rozumu“) apod.
Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách