Tisk

Spolupracující arbitrážní centra

Arbitrážne centrá
Arbitrážne centrá sú organizácie združujúce osoby, které sú spôsobilé byť určené či menováné do finkcie rozhodcu. Poskytujú im administratívne, technické a organizačné zázemie vrátane doručovania a prijímánia veškerých písemností.

Zoznamy rozhodcov môžu viesť okrem rozhodcovských súdov aj ďalšie súkromné subjekty a súčasne aj vydávať pravidlá, podľa ktorých rozhodci postupujú. Pravidlá týchto súkromnoprávnych subjektov pre určenie rozhodcov sa považujú za dohodu obsiahnútu v rozhodcovskej zmluve.

Rozhodcovský súd pri IAL SE spolupracuje s týmito centrami
Rozhodčím soudem České republiky, k.s. (nyní „IAL k.s.") a Rozhodčím soudem České republiky. 

Jednacie a poplatkové poriadky
Rozhodčí soud České republiky, k.s.  (nyní „IAL k.s.")

a) JEDNACÍ PORIADEK
b) POPLATKOVÝ PORIADEK

Rozhodčí soud České republiky

a) JEDNACÍ PORIADEK
b) POPLATKOVÝ PORIADEK

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách