Tisk

O nás

Rozhodcovský súd pri IAL SE sa zameriava na rozhodovanie majetko-právnych sporov  (napr. prípady nezaplatenia dlhu, neuhradenia kúpnej ceny, faktúry, zle zhotoveného objednaného diela napr. stavby, spory z nájomnej zmluvy - neuhradený nájom apod.). Vo všeobecnosti rozhoduje spory, ktorých výsledok ovplyvňuje majetkový pomer účastníkov.

Ďalšiou funkciou Rozhodcovského súdu je navrhovanie rozhodcu (alebo odborníka, ktorý spor rozhodne). Ide o prípady, kedy sa účastníci sporu na takomto výbere dohodnú - tým je zachovaná vysoká kvalita celého konanie a súčastne nezpochybniteľnosť rozhodcovského nálezu.

Sme členmi LCIA, najvýznamnejšej svetovej inštitúcie, ktorá sa zaoberá obchodnými arbitrážami a disponuje stálym rozhodcovským súdom, tým sa znásobuje naša garancia nespochybniteľnosti rozhodcovského nálezu. Pre vyvážené a kvalitné konanie máme k dispozícií 30 erudovaných rozhodcov (vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, skúsených právnikov a ekonómov).

Naša práca podlieha certifikátu SGS,  ktorý garantuje štandardizovanú kvalitu služieb podľa normy ISO 9001.

Je inštitúciou, zriadenou na základe modelového zákona Medzinárodnej komisie pre obchodné právo (UNCITRAL) a na to nadväzujúcej slovenskej právnej úpravy. V súčasnosti má dve pobočky – Rozhodcovský súd pri IAL SE, pobočka Praha a Rozhodcovský súd pri IAL SE, pobočka Bratislava.

Tu ku stiahnutiu naše riady:

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net