Tisk

Členství

LCIA

Londýnsky arbitrážny súd je najdôležitejšou svetovou inštitúciou, ktorá sa zaoberá obchodnou arbitrážou. Jej členovia sú experti z oblasti  mediácie, arbitráže a obchodného práva s neobmedzenou teritoriálnou pôsobnosťou.

Inštitúcia rieši aj spory spojené s investovaním osôb v zahraničí.Tieto transakcie sú obvykle chránené zmluvami o ochrane a podpore investíc, na ich základe zmluvné štáty takéto podnikateľské investície povoľujú.

LCIA taktiež uskutočňuje konferencie na aktuálne tématá v oblasti práva. Realizujú sa väčšinou na britských ostrovoch, ich odborné sympózia sa však odohrávajú po celom svete.

 

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť. Podľa zákona
podporuje všetky podnikateľské oblasti mimo poľnohospodársky, potravinársky a drevárenský priemysel (túto činnosť vykonává Agrární komora ČR).

Hlavným poslaním komory je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoji podnikania v ČR a tým aj k celkovej ekonomickej stabilite štátu. 

HK ČR združuje takmer 14 000 členov (právnických i fyzických osôb) organizovaných v 66 regionálnych a 84 odborových asociáciach HK ČR.

 

Česká společnost ekonomická

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občianskym združením odborných pracovníkov a prívržencov  oboru ekonómie. Hlavným poslaním ČSE je napomáhať rozvoji a popularizácií ekonómie v Českej republike spôsobom, ktorý rešpektuje a podporuje pluralitu názorov a svojbytný vývoj jednotlivých ekonomických smerov.

K dosiahnutiu tohoto cieľa poriada ČSE prednášky a semináre, organizuje súťaže mladých ekonómov a vydává publikácie s ekonomickým obsahom. Raz za dva roky usporadúva bienálnu konferenciu, ktorá sa v ročných intervaloch strieda s konaním valného zhromaždenia.

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách