Tisk

Soznam rozhodcov Rozhodcovského súdu při IAL SE

Zde je kompletný zoznam predstavenstva Rozhodcovského súdu pri IAL SE a našich rozhodcov
 

Predstavenstvo Adresa Město
BÍLÝ Jiří, Doc. JUDr. PhDr., CSc. (předseda súdu) Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
SPANNBAUER Patrik, Mgr. (místopředseda súdu) Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
LISSE Luděk, JUDr. Ph.D. LL.M. MPA (místopředseda súdu)     Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava

 

 

 

 


 

Rozhodcovia Adresa Město
ANDRIS Peter, JUDr., Ph.D., MBA Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
BÍLÝ Jiří, Doc. JUDr. PhDr., CSc. Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
CRHA Petr, JUDr. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
FRK Patrik, Mgr. Bc. Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
HIESS Vlastimil, JUDr. Praha, Konviktská  24, 110 00 Praha
HRABEC Jan, Mgr. Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
CHARVÁT Jaroslav, Ing. MBA, LL.M. Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
KOLÁŘ Milan, JUDr. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
KOŽÍŠEK Josef, Dr. et Bc., MBA. Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
KRAUSOVÁ Jana, PhDr. MBA. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
KŘÍŽEK Antonín, JUDr. LL.A. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
LISSE Luděk, JUDr. Ph.D. LL.M. MPA. (místopředseda soudu) Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
MORAVEC Petr, JUDr. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
NEVLUD Vladimír, Ing., LL.A Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
POPOVIČOVÁ  Michala, Mgr. Bc. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
SLOVÁK Petr, Mgr. Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
SPANNBAUER Patrik, Mgr. Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
SÝKORA Michal, JUDr. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
TAIŠL Jiří, Dr. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
VLČEK Martin, doc. JUDr., CSc. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
WIESNER Vojtěch, Mgr., LL.A. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
ZOULÍK František, prof. JUDr., CSc. Praha, Konviktská 24, 110 00 Praha
ŽILINČÍKOVÁ Ivana, Mgr. Bratislava 1, Obchodná 39, 811 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis a vyškrtnutie zo zoznamu
O zápise a vyškrtnutí zo zoznamu rozhodcov rozhoduje predsedníctvo. Zápis do zoznamu rozhodcov prejedná predsedníctvo na základe návrhu ľubovoľného člena. Ten musí byť doložený žiadosťou záujemcu, ktorý je navrhovaný na zápis.

Vyškrtnutie zo zoznamu sa prejedná obdobne. Predsedníctvo následne vyškrtne rozhodcu v prípade, že ten stratí potrebnú spôsobilosť, alebo ho o to rozhodca požiada. Predsedníctvo môže rozhodcu vyškrtnúť zo závažných dôvodov, ktoré mu bráni vykonávať funkciu alebo jej výkon podstatne sťažuje. Ďalej tiež v prípade, že opakovane neplní povinnosti rozhodcu.

Žiadost o zápis do zoznamu rozhodcov
Je k disposícii zde...

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách