Tisk

Rozhodčí doložky

Základná rozhodcovská doložka
Rozhodcovská doložka je zvláštnym ustanovením v zmluve, ktoré hovorí, že s prípadným sporom pôjdu jej účastníci pred rozhodcu a nie ku klasickému štátnemu súdu.

Verdikt takéhoto rozhodcu sa označuje ako rozhodcovský nález a je zo zákona považovaný za rozhodnutie, postavené na úroveň súdu. Rozhodnutie je podkladom k exekúcií rovnako ako ktorékoľvek iné. Na základe rozhodcovského nálezu ju je možné viesť aj v zahraničí, a to omnoho jednoduchšie, než na základě súdneho rozhodnutia (napr. na Slovensku, v Poľsku, v Nemecku apod.)

Spotrebiteľská rozhodcovská doložka
Líši sa v tom, že účastníkom zmluvy je dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ. Typické v prípadoch, kedy podnikateľ poskytne spotrebiteľovi nejakú službu (úver, postavenie domu, predaj tovaru apod.).

Zákon a právo EU vyžadujú v týchto zmluvách zvláštne náležitosti, smerujúce k väčšej informovanosti spotrebiteľa (tzn. slabšej strany) o rozhodcovskom konaní. Na verejnosti sa občas objavujú informácie o tom, že v spotrebiteľských zmluvách nesmie rozhodcovská doložka byť. Takéto tvrdenie ale nie je pravdivé - môže, avšak sú na ňu (z hľadiska náležitostí) kladené väčšie nároky.

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách