Tisk

Rozhodci

  • Rozhodca je osoba zodpovedná za vedenie rozhodcovského konania a rozhodovanie v ňom.
  • Môže ním byť iba bezúhonná a plnoletá fyzická osoba zpôsobilá k právnym úkonom. Nevzťahujú sa na nich ústavné sudcovské garancie ani požiadavky kladené na sudcov podľa zákona o súdoch a sudcoch.
  • Rozhodcovský súd pri IAL SE má k dispozícií 30 rozhodcov (vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, skúsených právníkov či ekonómov), čím je zachovaná vysoká kvalita celého konania a súčasne nezpochybniteľnosť rozhodcovského nálezu.
  • Pri rozhodcovskom konaní postupujeme dle etického kodexu LCIA. Naša pravidlá vychádzajú z medzinárodne uznávaných stanov LCIA a vzorového zákona medzinárodné komise OSN pro obchodné právo UNCITRAL (Model law).
Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách