Tisk

Publikované články

Vystupujeme profesionálne. Dbáme o svoj odborný rast a systematickým vzdelávaním si zvyšujeme profesionálne vedomosti a schopnosti, a to predovšetkým vzdelávacími akciami usporiadanými Rozhodcovským súdom a ďalšími inštitúciami. Naši rozhodcovia preto pravidelne publikujú odborné články na významných tuzemských portáloch. Zoznam článkov nájdete nižšie.

 

Datum Link na článek Médium Autor příspěvku
20.9. 2011

Kdo jedná za společnost v řízení o obnovení likvidace

epravo.cz
23.8. 2011

K vybraným problémům návrhu novely zákona
o rozhodčím řízení

epravo.cz
Mgr. Jan Hrabec
12.1. 2011 Rozhodčí soud vs. arbitrážní centrum epravo.cz
10.1. 2011 Jak je to vlastně s otázkou sjednocování judikatury
v otázce rozhodčího řízení?
elaw.cz
07.9. 2010 K retroaktivitě judikatury aneb modelový příklad
judikátu Vrchního soudu v Praze
elaw.cz
16.6. 2010 Pojďme proti mýtům aneb K otázce povahy
rozhodčího řízení
epravo.cz
29.9. 2010 Konstituování rozhodčího fóra podle Evropské úmluvy
o mezinárodní obchodní arbitráž
i
epravo.cz Mgr. et Bc. Patrik Frk
15.9. 2010 Absence ústního jednání jako zrušovací důvod
ve smyslu ustanovení § 31 zákona o rozhodčím řízení
epravo.cz
2.12. 2010 Řešení sporů nejen neplatičů splátkového prodeje podnikatel.cz
22.6. 2010 Judikatura obecných soudů v otázce uznání dluhu
(závazku) a rozhodčí řízení
elaw.cz
27.4. 2010 Ještě jednou k postavení stálých rozhodčích soudů
v České republice
elaw.cz
14.7. 2010 Konkurence soudního řízení a rozhodčího řízení
podle Newyorské úmluvy
elaw.cz Mgr. et Bc. Patrik Frk

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách