Tisk

Predpisy Rozhodcovského súdu pri IAL SE

V súlade s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „z.r.k."), zverejnil Rozhodcovský súd pri IAL SE v  Obchodnom vestníku SR oznámenie o zriadení stáleho rozhodcovského súdu, zriadenie pobočiek stáleho rozhodcovského súdu, štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu a zoznam rozhodcov (OV 225A/2009 O000524, vydaný 23.11.09).

Dňa 25. januára 2010 zverejnil Rozhodcovský súd pri IAL SE tým istým spôsobom v Obchodnom vestníku SR Kódex zásad spravodlivosti a Etický kódex (OV 15A/2010 O000025, vydaný 25.1.10).

Dňa 2. júla 2010 zverejnil Rozhodcovský súd pri IAL SE tým istým spôsobom v Obchodnom vestníku SR zmeny citovaných dokumentov (OV 127C/2010 O000249, vydaný 02.7.10).

Dňa 15. februára 2011 zverejnil Rozhodcovský súd pri IAL SE tým istým spôsobom v Obchodnom vestníku SR zmeny citovaných dokumentov (OV 31C/2010 O000058, vydaný 15.2.11).

Nad rámec svojej zákonnej povinnosti zverejnil všetky zhora uvedené dokumenty Rozhodcovský súd pri IAL SE aj v českom obchodnom vestníku.

Aktuálne znenie predpisov IAL SE:

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách