Tisk

Osvedčenie

Naši rozhodcovia sú zapísaní v zoznamu rozhodcov, vedenom Ministerstvem spravedlnosti České Republiky. Všetci obdržali osvedčenie, ktorá sú v nasledujúcom zoznamu.

Osvedčenie

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách