Tisk

Obchodné spoločnosti a družstvá

Obchodné spoločnosti a družstvá (bytové družstvá, realitné kancelárie, stavebné spoločnosti, poisťovne, veľkoobchody, záložne, prenajímatelia nehnuteľností, poskytovatelia ubytovacích služieb, cestovné kancelárie, poľnohospodárske družstvá, reklamné spoločnosti, výrobcovia nábytku, autobazáre, mliekarne, pekárne, opravovne vozidiel, požičovne automobilov atď.) pri riešení majetkových sporov so zákazníkmi a obchodnými partnermi zo zmlúv:

 • Kúpnych
 • mandátnych
 • o predaji, nájme podniku či jeho časti
 • poistných
 • nájomných (v súvislosti s neplatením nájomného)
 • leasingových
 • sprostredkovateľských
 • o dielo
 • o obchodnom zastúpení
 • o zmluvách budúcich
 • o nájme, prevádzke dopravného prostriedku
 • typovo neupravených v obchodnom zákonníku (tzv. nepomenované zmluvy) atď.

Ďalej napr.

 • v sporoch o zaplatení dlžných čiastok zo zmeniek či z uznaní záväzkov
 • v sporoch o vyprataní bytov, nebytových priestorov alebo iných nehnuteľností
 • v sporoch zo zmlúv o fúzii podľa § 220k obchodného zákonníku
 • v sporoch z pracovných zmlúv o náhradu škody či z dohôd o hmotnej zodpovednosti

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách