Tisk

Občianske združenia a ďalšie subjekty

Občianske združenia a ďalšie subjekty môžu použiť rozhodcovské konanie pre spory zo zmlúv:

 • o dielo
 • Kúpnych
 • o obchodnom zastúpení
 • nájomných (v súvislosti s neplatením nájomného)
 • mandátnych a komisionárskych
 • prepravných
 • o predaji, nájme podniku či jeho časti
 • poistných
 • leasingových
 • sprostredkovateľských
 • o nájme, prevádzke dopravného prostriedku
 • o zmluvách budúcich
 • typovo neupravených v obchodnom zákonníku (tzv. nepomenované zmluvy) atď.

Ďalej napr.

 • v sporoch z pracovných zmlúv o náhradu škody či z dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • v sporoch o zaplatení dlžných čiastok zo zmeniek či z uznaní záväzkov
 • v sporoch o vyprataní bytov, nebytových priestorov alebo iných nehnuteľností
 • v sporoch zo zmlúv o fúzii podľa § 220k obchodného zákonníku

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách