Tisk

My a média

Další komentár ku kauze IZIP

Redaktori Českej televízie zistili zaujímavé skutočnosti ohľadne hospodárenia VZP a predali ich na odborný výklad nášmu rozhodcovi JUDr. Luďkovi Lisse. Ten dostal od redaktorov Českej televízie k odbornému posudku kúpnu zmluvu a zistil, že aj napriek tomu by VZP získala majoritný podiel v IZIPe, nebude aj tak môcť projekt bez hrozby arbitráže zastaviť. Informácie boli prezentované v nedeľu 20.11. 2011 v Udalostiach na programu ČT1.

Reportáž z programu Udalosti s odborným komentárom JUDr. Luďka Lisse si spustíte kliknutím na obrázok.

 

 

Náš odborný komentár ku kauze IZIP

Pán JUDr. Luděk Lisse bol požiadaný redaktormi Českej televízie o odborné vyjadrenie k aktuálnej kauze elektronickej zdravotnej knižky IZIP. Tento projekt a VZP bol  podrobený nezávislému auditu kvôli overeniu vzájomných vzťahov. Nad elektronickou knižkou sa totiž vznáša riziko medzinárodnej arbitráže...

Reportáž s odborným komentárom nášho JUDr. Luďka Lisse si spustíte kliknutím na obrázok. Rozhovor je obsiahnutý zhruba v siedmej minúte relácie Reportéri ČT.

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách