Tisk

Jak je používat

Čo sa musí vykonať, aby ste mohli využívať tento efektívny spôsob vymáhánia pohľadávok? V prvom rade upozorňujeme, že rozhodne nie vynakladať ďalšie finančné prostriedky.

Postačí, keď do zmluvy, ktorú uzatvoríte s Vašimi klientami, vložíte rozhodcovskú doložku (krátke ustanovenie v záveru zmluvy, ktoré „hovorí“, že s prípadným sporom „nepôjdete“ pred klasický súd, ale pred rozhodcu). Takáto doložka môže byť aj súčasťou všeobecných zmluvných podmienok, na ktoré odkazujú Vaše objednávky.

Tým máte zaistené efektívne vymáhanie pohľadávok do budúcna. V prípade nedodržania zmluvy protistranou nás kontaktujte a my zaistíme následný postup.

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách