Tisk

Fyzické osoby - podnikatelia

Fyzické osoby podnikajúce podľa živnostenského zákona pri riešení majetkových sporov so zákazníkmi a obchodnými partnermi zo zmlúv:

 • o dielo
 • Kúpnych
 • o obchodnom zastúpení
 • nájomných (v súvislosti s neplatením nájomného)
 • mandátnych a komisionárskych
 • prepravných
 • o zmluvách budúcich
 • typovo neupravených v obchodnom zákonníku (tzv. nepomenované zmluvy) atď.

Ďalej napr.

 • v sporoch z pracovných zmlúv o náhradu škody či z dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • v sporoch o zaplatení dlžných čiastok zo zmeniek či z uznania záväzkov
 • v sporoch o vypratanie bytov, nebytových priestorov alebo iných nehnuteľností

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách