Tisk

Fyzické osoby nepodnikatelia

Pri riešení majetkových sporov vzniknutých predovšetkým zo zmlúv:

  • o dielo
  • kúpnych
  • o obchodnom zastúpení
  • nájomných (v súvislosti s neplatením nájomného)
  • mandátnych a komisionárskych
  • prepravných
  • o zmluvách budúcich
  • typovo neupravených v obchodnom zákonníku (tzv. nepomenované zmluvy) atď.

Ďalej napr.

  • pri riešení majetkových sporov vzniknutých pri vysporiadaní a zrušení podielového spoluvlastníctva a spoločného imania manželov
  • v sporoch o zaplatení dlžných čiastok zo zmeniek či z uznaní dlhov

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net

Odber novinek

Rozhodcovský súd pri IAL SE vydáva informačný Newsletter, v ktorom Vás budeme informovať o našich novinkách