Tisk

Čo rozhodujeme

Rozhodcovský súd pri IAL SE sa zameriava na rozhodovanie majetko-právnych sporov  (napr. prípady nezaplatenia dlhu, neuhradenia kúpnej ceny, faktúry, zle zhotoveného objednaného diela napr. stavby, spory z nájomnej zmluvy - neuhradený nájom apod.). Vo všeobecnosti rozhoduje spory, ktorých výsledok ovplyvňuje majetkový pomer účastníkov.

Rozhodujeme majetkové spory:

  • tuzemské a spotrebiťelské
  • z kupné zmluvy
  • ze zmluvy o dielo
  • ze zmluvy o úveru a zmluvy o pozicke
  • zo zmenek
  • z uznanie dlhu
  • o vypořádání společného jmění manželů
  • z pracovných zmluv
  • dalšie využitie zde... 
Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net