Tisk

Ako podať žalobu

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aké jednoduché je podať žalobu. Stačí skutočne málo pre to, aby ste mali svoju pohľadávku vybavenú a váš obchod fungoval hladko ďalej...
 


 

  Krok 1. => Máte pohľadávku. Spíšete a podáte žalobu, zaplatíte arbitrážny poplatok.  
  Krok 2. => Zaháji sa rozhodcovské konanie, zvolí sa rozhodca, ktorému je prípad pridelený a zašle sa žaloba.  
  Krok 3. => Žalovaný je vyzvaný, aby sa vyjadril. Rozhoduje sa na základe listinných dôkazov, väčšinou bez nariadenia ústneho konania.  
  Krok 4. => Rozhoduje sa na základe listinných dôkazov, väčšinou bez nariadenia ústneho konania. Je vydaný rozhodcovský rozsudok.  
  Krok 5. => Rozhodcovský rozsudok je odoslaný účastníkovi, ktorý bol v spore úspešný, s návrhom na nariadenie exekúcie. Zahájenie exekúcie a uspokojenie pohľadávky.  

 

Kontakt

Keď máte akýkolvek dotaz možte nám zavolať nebo napísať:

tel.: +420 734 736 727
fax.: +420 224 281 226

podatelna@rozhodcovskysud.net